आता जळगाव जिल्ह्यात 8 सप्टेंबरपर्यंत 37 ( 1 ) ( 3 ) कलम लागू राहील.

जळगाव : २४ ऑगस्ट २०२१ । जळगाव जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी जिल्ह्यात 8 सप्टेंबर , 2021 पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम ( 1 ) व ( 3 ) लागू करण्यात आले आहे . या कालावधीत पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास संबंधित स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्या कार्यालयाची पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे . हा आदेश शासकीय कार्यक्रम , प्रेतयात्रा यांना लागू राहणार नाही . परंतु जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव यांचेकडील दि . 13 ऑगस्ट , 2021 च्या आदेशातील अटी लागू राहतील . हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . असे अपर जिल्हादंडाधिकारी राहुल पाटील यांनी सांगितले आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published.