ई -पीकपाहणीच्या अॅपमुळे शेतकरी होता आहेत हायटेक

जळगाव जिल्ह्यात एक हजार ५०३ महसुली गावांत मोठे कृषी क्षेत्र अहेत , आठ ‘ अ’नुसार सहा लाख ४५ हजारांहून अधिक शेतकरी खातेदार आहेत . शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतातील पीक पेरणीची माहिती स्वतः भरुन त्यातून चुक निर्माण न व्हावी , याकार्यासाठी शासनकडून १५ ऑगस्टपासून ई पीकपाहणी प्रबोधन विक(week) सुरू आहे . या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत एक हजार ३३४ गावांतील १२ हजार ९ २५ शेतकऱ्यांनी ई – पीकपाहणी फोनमधिल अॅपद्वारे त्यांच्या शेतातील पिकांची नोंदणी केली गेली आहे .

जिल्ह्यात सातबारा उताऱ्यावर प्रत्येक वर्षी सप्टेंबरशेवटी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात पेरणी केलेल्या पिकांची नोंदणी तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांमार्फत होत असे. परंतु , या वर्षापासून शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतातील पीक पेरणीची माहिती स्वताहुन भरावी . त्यातून अचूक माहितीक्रम निर्माण व्हावा , यासाठी शासन स्तरावरून १५ ऑगस्टपासून ई – पीकपाहणी प्रबोधन विक सुरू असून , तलाठी , कृषी कर्मचाऱ्यांकडून याबाबत प्रशिक्षण दिले जात आहे . या उपक्रमामुळे पीकपेरणी अहवालात शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सक्रिय सहभागास वाढ येणार आहे . यासाठी शेतकऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाईलचा वापर करावा लागणार आहे . पीकपेरणी अहवालाच्या दिलेल्या लिंकवरून ई पीकपेरणी अहवाल याचे ॲप डाउनलोड केल्यानंतर पेरणी केलेल्या पिकांबदद्ल माहिती शेतकऱ्यांनी भरावयाची आहे . पर्सनल माहिती भरून खातेदार म्हणून नोंदणी केल्यानंतर गट व खाते नंबर , पिकांची माहिती , हंगामनिहाय माहिती , पिकांचे चित्र(फोटो) काढून ते अपलोड करावयाचे आहे . ही मोहीम खूप जलद व सुलभ व्हावी , यासाठी कृषी , महसूल विभागाचे कर्मचारी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत . या अहवालानुसार सात – बारा उताऱ्यावर पिकांच्या नोंदी केल्या जाणार आहेत .

शासनाच्या ई – पीकपाहणी अॅपच्यामळे आतापर्यंत १३ हजारां पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे . याद्वारे शेतकऱ्यांना पिकांची अचूक माहिती देणे सोपे होणार आहे . पीककर्ज , पीकविमा , तसेच नैसर्गिक आपत्तीत पिकांची नुकसानभरपाई देण्यासाठीही प्रशासनाला यामुळे सोयीचे होणार आहे . -शुभांगी भारदे , उपजिल्हाधिकारी , महसूल

Leave a Reply

Your email address will not be published.