या सरकारी योजना मध्ये गुंतवणुकी केली तर शेवटी मिळेल तुम्हाला 40 लाख रुपये.

शेअर करा.

तुम्हालाही गुंतवणुकीसाठी असा पर्याय हवा आहे का ज्यामध्ये तुम्हाला कमी गुंतवणुकीत जास्त परतावा मिळेल . त्याच वेळी , तो पर्याय देखील सुरक्षित असावा ज्यामध्ये पैसे गमावण्याची भीती नाही . येथे आम्ही तुम्हाला अशा सरकारी योजनेबद्दल सांगत आहोत , ज्यामध्ये धोका कमी असतो .

जर तुम्ही कमी – जोखीम परतावा किंवा गुंतवणुकीचे पर्याय शोधत असाल तर ही पोस्ट ऑफिस योजना तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते . इंडिया पोस्टने ऑफर केलेली ही ग्राम सुरक्षा योजना असाच एक पर्याय आहे ज्यामध्ये तुम्हाला कमी जोखमीसह चांगले परतावा मिळू शकतो . ग्राम सुरक्षा योजनेंतर्गत , नामनिर्देशित व्यक्तीला 80 वर्षे पूर्ण झाल्यावर किंवा मृत्यू झाल्यास , त्याच्या कायदेशीर वारसाला , यापैकी जे आधी असेल त्याला बोनससह विमा रक्कम दिली जाते .

शेअर करा.
Default image
KhandeshTimes
Articles: 489

Leave a Reply