विद्यापीठाच्या सूचना : आता महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची होणार वैद्यकीय तपासणी.

जळगाव : विद्यापीठाने विद्यार्थी योजनेचा एक भाग म्हणून विद्यार्थी वैद्यकीय तपासणी योजना ‘ लागू केली आहे .या योजनेंतर्गत प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या सर्व शाखेतील प्रथम वर्ष पदव्युत्तर वर्गाच्या सर्व विद्यार्थी- विद्यार्थिनींची , तसेच वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थी – विद्यार्थिनींची वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक आहे . या योजनेसाठी विद्यार्थ्यांकडून

दरवर्षी प्रवेश घेतेवेळी प्रत्येकी २५ रुपये वैद्यकीय शुल्क आकारण्यात येत असते , परंतु खान्देशातील काही महाविद्यालय व परिसंस्था ही योजना गांभीर्याने राबवित नसल्याची बाब समोर आली आहे . त्यामुळे महाविद्यालयातील विद्यार्थी – विद्यार्थिनी यांची प्रत्यक्षात वैद्यकीय तपासणी करून , वैद्यकीय अहवाल विद्यापीठाला सादर करण्याच्या सूचना नुकतीच महाविद्यालय व परिसंस्था यांना कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाकडून करण्यात आली आहे .

त्यामुळे याचा विदयार्थ्यांना नक्कीच फायदा पोहचणार आहे .कारण विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याच्या काही गंभीर समस्या निर्माण झालेली असल्यास , विद्यार्थ्यास वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असल्यास , त्यावेळी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास विद्यार्थ्यास आर्थिक मदत मिळत नाही . त्यामुळे महाविद्यालय व परिसंस्था यांनी व वसतिगृहे यांना विद्यार्थ्यांची कॅम्पच्या माध्यमातून वैद्यकीय तपासणी करण्याच्या सूचना विद्यापीठाकडून करण्यात आल्या आहेत .

Leave a Reply

Your email address will not be published.